OM GENESIS DATA
Genesis ble etablert i 1986 som et enkeltmannsforetak og drives på samme måte i dag.

Genesis forretningsidé er å drive tjenester innenfor kjøp og salg av IKT utstyr samt relaterte konsulenttjenester. Genesis er uavhengig og produktnøytral for å opprettholde integritet overfor så vel kunder som leverandører.

Kundegruppen spenner fra privatpersoner og små bedrifter til de større norske selskapene. Oftest tilpasses tjenestene hver enkelt oppdragsgiver som på den måten får akkurat det de er ute etter.

Hovedtyngden av oppdragene ligger på kjøp og salg av utstyr og programvare, tjenester rundt anskaffelser og oppfølging av avtaler samt opptreden som oppdragsgivers salgssjef.

Genesis har over 20 års erfaring innenfor salg, salgsledelse og prosjektledelse fra privat og offentlig sektor. I tillegg har Genesis et godt kontaktnett hos produsenter, leverandører og sluttbrukere.

Utgangspunktet for å kunne dekke et bredt spekter av behov hos kundene er derfor tilstede.

Ta kontakt så kan vi diskutere dine behov og finne forslag til løsning.